Športni objekti

Športni objekti

Otroška in športna igrišča

 • Urejanje zelenih in športnih površin
 • Urbana oprema
 • Športna oprema
 • Otroška igrala

Zunanje športne površine kot so otroška in športna igrišča, atletske ali tekaške steze, izdelujemo iz brezšivne sintetične podlage – v praksi največkrat poimenovane kot tartan.

Polaga se lahko na asfaltno, betonsko kot tudi na peščeno podlago.

Vlito (brezšivno) varovalno podlago izdelujemo v različnih barvah. Podlaga je brez spojev in je zato izvedba možna v neskončni velikosti. Odporna je na krajo in vihanje robov, je vodopropustna, odporna proti drsenju in nezahtevna za vzdrževanje.

Investitorju ali naročniku nudimo rešitve tako iz finančnega vidika kot tudi strokovnega. Svetujemo pri novogradnji kot tudi pri sanaciji športnih in otroških igrišč. Športno in varovalno podlago izvajamo v lastni režiji, s svojim strokovno izobraženim kadrom.

Izvajamo razne sisteme za različne namene.

POGOJI pri vgradnji sintetičnih (poliuretanskih) športnih podlag

Novi športni objekti

 1. Za vrste vodopropustnih športnih podlag priporočamo vgradnjo osnovne asfaltne podlage iz vodopropustnega asfalta.
 2. Zaradi boljše oprijemljivosti sintetične prevleke na kanal ali robnik je potrebno za vse vrste umetnih podlag ob betonskih robnikih in odtočnih kanalih izdelati utor v asfaltno podlago  naslednjih dimenzij:
 • globina: cca. 2,5 cm do cca. 4 cm, odvisno od debeline zrnc granulatne prevleke
 • širina: cca. 4-6 cm (priporočena je nagnjenost proti kanalu)

Namen izdelave utora je »zaklinjanje« športne podlage

 1. Priporočljivi nakloni za športne površine:
 • Tenis (min 0,3 %  –  max. 0,5 %)
 • Večnamenske površine (min 0,4 %   –   max. 0,8 %)
 • Tekaške steze (min 0,8 %  –  max. 1,0 %)

 

Obnova obstoječih športnih površin

V izvedbi obnove se upoštevajo enake zahteve kot pri novogradnjah (točka I.,od 1.-3.). V kolikor zahtevam zaradi že obstoječe situacije ni mogoče popolnoma zadostiti in je podlaga vodonepropustna, sintetična prevleka pa bo vodopropustna, je potrebno izvesti naslednje  ukrepe:

 1.  Izdelati utore že navedenih dimenzij ob odvodnih kanalih
 2. Zaradi dosega minimalne propustnosti površine izdelati perforacijo obstoječe vodonepropustne podlage:
 • izvrtati luknje v premeru 16-22 mm na razdalji (prečna smer) približno 1 m; pri že obstoječem naklonu športne podlage se naj število lukenj povečuje od najvišje do najnižje točke; luknje morajo biti izvrtane s posebno vrtalno opremo in ne s kompresorjem ali dletom, da bi se izognili gubanju in razpokanju asfalta; luknje v asfaltu morajo biti napolnjene z drobnim peskom (velikost zrna cca. 5 mm) ali vodopropustnim gumi-granulatom;
 • okolico lukenj (prah) je potrebno temeljito očistiti po vrtanju, da se doseže ustrezna lepljivost prevleke na asfalt; luknje se lahko izdelajo tudi na omejeni površini – tam, kjer se označi, da voda ne odteka po nagnjeni asfaltni površini.

3. Betonske robnike in odtočne kanale je potrebno temeljito očistiti, travo in ostale rastline pa je treba odstraniti oz. poškropiti s herbicidom; čistoča robnikov in kanalov je potrebna za zagotovitev oprijema kontaktnega premaza in posledično sintetične prevleke na kanal. 

Pogoji za začetek del

1. Splošni pogoji:

 • izdelan asfalt, prevzet s strani izvajalca preplastitve, predvsem kar se tiče ravnosti in površinskega izgleda (granulacije) ter odplinjenosti (svež asfalt ni primeren- priporočamo min. 1-2 tedne do začetka preplastitve),
 • vgrajeni robniki, odtočni kanali, ipd.
 • vgrajena atletska oprema (skok v dalj, skok s palico, suvanje krogle, vodna ovira, ipd.) oziroma pripravljene ustrezne odprtine v podlagi na podlagi načrtov za  navedeno vgradno opremo,
 • vgrajena športna oprema (rokomet, košarka, odbojka, ipd.) oziroma pripravljeni ustrezni temelji za naknadno vgraditev opreme,
 • urejena okolica, predvsem da se na novoizvedeni podlagi za preplastitev ne nanaša zemlja, trava ipd.
 • električni priključek čim bližje objektu ( 380 V),
 • po vgradnji športnega tlaka je objekt potrebno ograditi oziroma fizično zaščititi, preprečiti dostop do le tega – vsako stopinjo v svežo sintetično prevleko je potrebno izrezati in na novo zapolniti. Sanirana, popravljena mesta ostanejo vidna in moteča,
 • urejen dostop za dovoz materiala do površin za preplastitev s tovornjakom,
 • dogovorjeno čuvanje objekta za čas izdelave prevleke,

 

2. Vremenski pogoji:

ker gre pri preplastitvi za delo s poliuretanskimi komponentami, kateri reagirajo z vlago, se zahteva naslednje:

 • Podlaga mora biti ob preplastitvi popolnoma suha; to pomeni, da se ne sme izvajati preplastitve v dežju oz. da se mora asfalt posušiti po dežju oz. v jesenskem času po jutranji vlagi, pod 3 % CM.
 • Zunanja temperatura v času polaganja: min. +10 st. C.
 • Opomba: pri izvedbi preplastitev v jesenskem času je treba upoštevati, da se zaradi navedenih vremenskih pogojev skrajša efektivni delovni čas oz. so možne pogoste prekinitve zaradi neustreznih razmer. Ob ugodnih vremenskih razmerah (poletni čas) je čas strjevanja 12-24 ur. Pri temperaturi, predvsem nočni, nižjih od +10 st. C, se čas strjevanja podaljša tudi do 5 dni.

 

Priprava podlage za izdelavo nosilnega sloja sintetične prevleke

DRENAŽA

Na predhodno izdelano betonsko posteljico se položijo drenažne cevi, cevi se obsujejo z drenažnim filtrskim materialom in ovije oziroma prekrije z geotekstilom.

 

SPODNJI NOSILNI SLOJ

V spodnji nosilni sloj se vgradi kamnita posteljica granulacije 0-64 v debelini najmanj 30 cm. Odstopanja od minimalne debeline ne smejo presegati +/- 15 mm, padec min. 1 %, ravnost 15 mm/4m ravno letev.  Po vgradnji kamnite posteljice je potrebno izvesti meritve nosilnosti.

Nosilnost oziroma vrednosti deformacijskih modulov, dosežene na planumu kamnite posteljice morajo znašati: Ev2 ˃ 80 MN/m2 in   Ev2/ Ev1 ˂3 oziroma Evd ˃ 40 MN/m2

 

NEVEZANA NOSILNA PLAST

Nevezana nosilna plast se izvede iz mehansko stabiliziranih zmesi zrn drobljenca  granulacije

0-32, katera morajo biti odporna proti zmrzovanju in tajanju ter ustrezati zahtevam SIST EN 13242 (sestoji iz delčkov: d < 0,02 mm ne več kot 5 %, d < 0,063 mm ne več kot 8 %, kapaciteta absorbcije vode >/- 0,2), v debelini min. 15 cm (v kompaktnem stanju). Odstopanja od minimalne višine ne smejo presegati +/- 15 mm, padec min. 1 %, ravnost 15 mm/4m ravno letev.

 

PADCI IN NAKLONI
Planira se v skladu s predvidenim padcem sintetične površine 0,8 – 1,0 %. Ta padec se sme raztezati največ do 40 m, splanirana površina ne sme odstopati od nominalne višine za več kot +/- 10 %, največ +/- 30 mm. Splanirana površina mora biti dovolj ravna, da omogoča neoporečno odvodnjavanje.

 

SPODNJI BITUMENSKI VEZNI SLOJ, VODOPROPUSTEN

(drenažni asfalt PA 16 B70/100 A4), debelina min. 5 cm (cca. 125 kg/m2), položen na vroče s finišerjem do kompaktnosti. Stopnja kompaktnosti 95 %, padec 1 %, ravnost max. 5 mm pod 4 m ravno letev.

 

ZGORNJI BITUMENSKI SLOJ, VODOPROPUSTEN

(drenažni asfalt PA 8 B70/100 A5), debelina min. 2,5 cm (cca 62,5 kg/m2), položen na vroče s finišerjem do kompaktnosti. Stopnja kompaktnosti 95 %, padec 1 %, ravnost max. 5 mm pod 4 m ravno letev.

Zgornji bitumenski sloj mora biti ob betonskih robnikih in odtočnih kanalih po vsej dolžini poglobljen za 2×4 cm.

Kontaktirajte nas

Zaupajte svoj projekt ekipi, ki že več kot 30 let gradi na temeljih poslovne odličnosti.

Oglejte si naše reference

Partnerji nam zaupajo izvedbo pri številnih raznolikih projektih. Več si jih lahko ogledate tukaj.